Yangın Komitesi Çalıştayı

Tarih : 22.07.2016
Konu : Yangın Komitesi


Katılımcılar :
Acenteler    : Selahtin Bölükbaş, Gül Akarsu, Ferit Hollaoğlu, Yasemin Akgül, Hülya Çertez, Ufuk Bulduk, Çetin Erdem, Neşe Umur, Nurten Bozkurt, Kerim Sucu, Alp Gül, Vural Tanyıldızı
Allianz        : Okan Özdemir, Aykut Özalp, Fulya Çalışırişçi, Necmettin Yılmaz, Ayhan Bahar, Meltem Akar, Cenk Ataseven, Serkan Keser, Tuba Yezgi, Volkan Saraç, Cihan Hazinedar

Notlar:
1. Yangın poliçelerinde zeyillerde ana poliçedeki kart bilgisinin otomatik seçenek olarak gelmesi istendi. Seçildiğinde tekrardan bilgilerin girilmemesi açısından kolaylık sağlayacağı belirtildi.
- Konu değerlendirilecektir.


2. Eğitim konusunda talep geldi. Sınıf eğitimi istenmektedir.
- Eylül ayı itibariyle acentelerimiz için teknik Eğitim Kataloğu yayınlanacaktır, bu katalog içerisinde Elementer Branşlara ait tüm ürünlerimizin eğitimlerinin tarihleri ve içerikleri belirtilecektir.


3. Poliçe teminatları için benchmark yapılması talep edildi. Bu benchmark üzerinden analiz yapılacağı belirtildi. (Mücevherat vb. limitler ile ilgili)


4. Faaliyet kollarında eksikler olduğu belirtildi. Bu hususta acentelerimizden eklenmesi istenen kolları belirtmeleri talep edildi.
- Talepler değerlendirilecek.


5. İşyeri poliçelerinin fiyatlarının rekabetçi olmadığı belirtildi.
- Bu husus fiyatlama ve pazarlama tarafından incelenecek.


6. Risk sorularının bazılarının anlaşılmaz olduğu belirtildi. Bu husus tekrardan gözden geçirilecek.
- Risk sorularına cevap eklenmesi istenmişti (Yangın Tüpü) Bununla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Eylül’ün ilk haftası neticelenmesi beklenmektedir.


Sorular:
7. Tüm işyeri poliçelerinde RT yapılma sıklığı neredeyse seneden seneye olmaya başladı, zaten bu kadar hassas olan ilgili servis bir de acenteye bilgi vermeden sigortalıya ulaşıp rizikoyu görmeye çalışması acente ile sigortalısı arasındaki iletişimde sıkıntılara neden oluyor. RT yapılmadan önce ilgili acentesine bilgi verilmesini rica ediyoruz.
- RT periyodları işletme riskine, bedel artışlarına, ek yatırımlara, sunulan şartlara, şartların kontrollerine göre belirlenebilmektedir. Geçmişten şartı olan ve şartları yerine getiren müşterilere son durumu görmek adına bir sonraki yıl tekrar RT yapılabilir. Benzer şekilde riski yüksek ve kontrol altında tutulması gereken bir işletmeye de her yıl ziyaret planlanabilir. Bahsedilen özel durumlar haricinde ortalamada 2-3-4 yılda bir rapor güncellemesi yapılmaktadır. RT ziyaretlerinin acentemize bilgi verilmeden yapılması mümkün değildir. Zira RT planlaması, ilgili UW aracılığıyla acentelerimizden firmadan ilgili kişi ve tel no alınarak yapılmaktadır. Departmana bilginin gelmesi sonrasında planlamaya göre müşterimiz aranmakta, randevu alınmakta ve ziyaret gerçekleştirilmektedir. RT ziyaretlerine katılmak isteyen ya da RT öncesi kendilerinin aranmasını isteyen acentelerimiz RT için irtibat bilgilerini iletirken UW aracılığı ile bu bilgiyi departmanımıza iletmektedir. Mühendislerimiz de bu gibi işlerde RT öncesi acentelerimiz ile irtibata geçerek ziyareti planlamaktadır. İş özelinde gelebilecek bu tip talepleri elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışıyoruz. Standart prosedürde RT ziyaretlerini biz bağımsız olarak kendi programımız doğrultusunda planlıyoruz.


8. Endüstriyel yangın işlerinde, rakip şirketlerin yeni iş ve/veya tecditlerde müşteriye verdiği primi öğrenip teknik servise bildirmemize rağmen, revize talebimiz için yazılı teklifin iletilmesini istiyorlar. Takdir edersiniz ki her müşteri bize bu yazılı teklifleri vermesede aktarıyor, ancak uw arkadaşlarımız, iş kolu, lokasyon ve sigortalı bedeli ile rakip şirketlerin fiyat politikalarını bizden daha iyi bildiğinden, rakip fiyatları tahmin etmekte ve hesaplamakta sıkıntıları olmayacağını düşünüyoruz. Özellikle biz tekli acentelere bu konu da güvenmelerini ve yardımcı olmalarını deneyim ve bilgi birikimlerine istinaden yazılı teklifleri alamadığımız zaman yardımcı olmalarını talep ediyoruz.
- Son dönemde pek çok şirket EC için deprem teminatı vermemekte, depreme yazdığımız işlerde deprem teminatı vermedikleri noktada yüksek kalıyoruz. Bunun haricinde deprem muafiyetlerinde farklılıklar, paket limitlerinde ve teminatlarında farklılıklar olabliyor, enf farklılıkları olabiliyor. Yine pek çok şirket mk, ec ve sorumlulukta sembolik primler alıp ilerliyor. Primimizi kıyaslayıp ne ile rekabet ettiğimizi bilmek ve o doğrultuda değerlendirme yapabilmek için rakip teklifleri görmemiz gerekiyor. Teklifleri istememizin sebebi budur.


9. Tüm iş yeri poliçelerindeki sorumluluk teminatları özellikle endüstriyel poliçelerde yetersiz kalmaktadır. Acenteler ikinci bir operasyona girerek tekrardan sorumluluk teklifi hazırlamak zorunda kalıyor, zaten uzun olan otodışı onay süreci daha da uzuyor. İşyeri poliçelerindeki sorumluluk teminatları arttırılırsa tek poliçede ihtiyaçları ortadan kaldırmış oluruz.
- Modüler ürünle birlikte bu sorun ortadan kalkmış olacaktır.


10. İşyeri ve ev poliçelerinde elektrik hasarları teminatının güncellenmesi primsiz verilen mevcut teminatın bedelinin yükseltilmesini istiyoruz.
- Toplantıda da konuşulduğu üzere değerlendirilecektir.


11. İzolasyon eksikliği teminatının istisnası olan ‘’İç/dış ısı farkı nedeniyle oluşan rutubetlenme/terleme, dahili nem/nemlenme-küflenme gibi nedenlerle bina ve/veya eşyada oluşan zararlar teminat haricidir’’ ibaresinde zaten bu rutubetlenme, terleme, küflenme izolasyon eksikliğinden kaynaklandığı için, istisnanın kalkmasını istiyoruz.
- Toplantıda mutabık kalındığı üzere, teknik açıdan kloz bu şekilde kalacaktır.


12. “Yer süzgeci bulunmayan balkon ve/veya teras katlarda biriken suların,alt kata ve/veya kapı altlarından sigortalı kata sızması” istisnasındaki bu süzgecin ne kadar önemli olduğunu düşünüyoruz ? Bazen tam tersi, bu giderler, süzgeçler var diye tıkanıyor…
- Konuyla ilgili değişiklik yapılmıştır. Canlıya alınmıştır.


13. “Tente, güneşlik, güneş paneli, pergole, radyo ve televizyon anteni, çanak anten ve onların tesisat ve direkleri, klima cihazı dış ünitesi,tabelalar dolu ,kar ağırlığı,sel/su baskını ve hırsızlıklar risklerine karşı teminat dışındadır.” İbaresindeki istisna, bir evin yada işyerinin ayrılmaz parçası olan ilgili demirbaşlara uygulanmaması lazım diye düşünüyoruz. Ya da önceden belirlenen bir limit dahilin de ödenebilir diye düşünüyoruz.
- Toplantıda mutabık kalındığı üzere teknik açıdan klozun bu şekilde kalması gerekmektedir.


14. Yağ fabrikası ,kimyasal madde fabrikası gibi yüksek riskli görülen yerlerin sigortaları konusunda riziko teftiş yapanların müşterinin hasar geçmişini iyi incelemesi ve ona göre karar vermesi gerektiği kanaatindeyiz. 10 yıl gibi uzun süredir çalıştığımız müşterilerimizin poliçelerini riskli görüldüğü için hiç hasarı olmamasına rağmen yenileyemiyoruz.
- Yaptığımız risk analizlerini Allianz Global’in kuralları ve Binaların Yangından Korunması Hk. Yönetmelik doğrultusunda oluşturduğumuz risk kabul kriterleri doğrultusunda deneyimli risk mühendislerimiz ile gerçekleştirmekteyiz. Aynı faaliyet kolunda olsa da her bir riski iş özelinde değerlendirerek hareket ediyoruz. Risk kabul kriterlerine uygun olduğu sürece her faaliyet kolundan işi sigortalama şansımız bulunmaktadır. Burada kritik olan riski çok yüksek olan işletmelerde istediğimiz önlemlerin ağır olmasıdır. Bu nedenle belirli faaliyet kollarında işi yazabilme ihtimalimiz düşmektedir. Bir işin geçmişten hasarsız olması bir kriter olmakla beraber sadece bu veriye dayanarak işletmede bir sonraki 10 yılda da hasar yaşanmayacağı sonucu ortaya çıkmamaktadır. Ne yazık ki yangın riski zamana bağlı olarak değişmemektedir. Ek bilgi olarak risk grubuna göre belirlediğimiz RT limitlerimizin olduğunu ve yüksek risk grubu için belirlenen limit olan 3 milyon TL altındaki işlere RT yapılmadığını, bu işlerin UW tarafından değerlendirildiğini belirtebiliriz.


15. Poliçelerde ki kazaen kırılma teminatında muafiyetin poliçe bedelinden değil hasar bedeli üzerinden uygulanması daha hakkaniyetli olur kanaatindeyiz.
- Toplantıda da görüşüldüğü üzere, hasar bedeli üzerinden muafiyet uygulanması müşteri için daha büyük dezavantaj yaratmaktadır.


16. Vadesi gelmeyen poliçeye kart tanımı ve sistem gününde tanımlanan karttan çekimi yapabilmeli. Poliçeyi kesip vadesinde kart girişi yapmak sürecimizi uzatıyor. Ayrıca vadesi gelmeden de police üretimi sırasında girilen karttan tahsilat yapılması sağlanmalı. Zorunlu police olması ve iptal edilememesi sebebiyle kartta bakiye olmaması bizi zor durumda bırakıyor.
- Taksit kartın ileri vadeye tanımlanabilmesi imkanı tüm bankalar tarafından bankadan kaynaklanan sebepler nedeniyle sağlanamamaktadır. Bankalar sadece anında çekim denemesine ait altyapı çalışmalarına öncelik vermektedir. Bu sebeple kredi kartına gerçekleştirilen iadelerde sorun yaşanmakta; gerçekleştirilemeyen iadeler için müşterilerden ciddi şikayet alınmaktadır. Süreci banka geliştirmelerinin sadece anında tahsilat denemesi için gerçekleştirmesi ve tüm bankalar için mevcut altyapının olmaması nedeniyle standart anında çekim prosedürü ile devam ettirmekteyiz. İleri vadeli bir poliçe için çekim denemesi günün tarihine çekilerek çekim denemesi tahsilat makbuz işlemlerinden gerçekleştirilebilir.


17. Ev hasarlarında spiral boru patlaması ile ilgili hasarlar kiracıyı mı ev sahibini mi ilgilendiriyor, bu konunun netleşmesi gerekiyor. Her örnekte farklı uygulamalarla karşılaşabiliyoruz.
- Sprial boru kiracıların sorumluluğunda olup uygulama bu şekilde yapılmaktadır.


18. Daska tabi (dask bitiş süresi sebebiyle) olarak vade yapısı kısalan poliçelerde hasarsızlık indirimi verilemiyor. Bunun düzeltilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
- Bu talep az geldiği için UW tarafından manuel olarak bu indirim verilebiliyor. Konu ile ilgili task açılmıştır. Bilgi İşlem analizleri devam etmektedir.


19. Tahsilatta orta vade seçildiğinde peşinattan sonra ki kalan ilk taksitin 90 gün sonunda devreye girmesi gerekiyor.
- Ortalama vadeli tanzim edilen poliçelerde belirtildiği gibi prim borç vadeleri 90 gün aralıklı olmaktadır.
20. Bir poliçeyi iptal edip yerine kaim veya tekrar yeni poliçe poliçe kesmeye kalktığımızda “Aynı kişiye ait aynı adrese birden fazla poliçe üretilmesi UW değerlendirmesindedir.” diye uyarı verip otorizasyona düşüyor. İptal edilen poliçe numarası: 0001011002964354, Yeni poliçe numarası: 0001011002966771 Otorizasyon notlarını göremediğimiz için 0001011002966771 numaralı poliçenin otorizasyona düştüğünü ve onay ile poliçeleştiğini kanıtlayamıyorum.

- İyileştirme çalışması devam etmektedir. Testler yapılıp task açılacaktır.


21. D/M Notu ve D/M notu girişlerinde kredi yılı, tutarı vb. bilgiler neden fiyatı etkiliyor? Teklifte D/M notu var, poliçede yok. Poliçe 20 TL daha pahalı. Ayrıca bu bilgilerin (kredi bitiş tarihi , tutar) doğru olmaması daha sonra hasarda sorun olur mu? Örnek teklif numarası: 0001-0100-01963434/002 örnek poliçe numarası: 0001-0110-02986831
- Hasar açısından kredi tutar ve bilgisi hasarın ödenmesinde bir sıkıntı yaratmaz. Sadece hasar anında daini müretin var mı kontrolü yapılır var ise bu daini mürteinden muvafakat istenir. DM’Lİ poliçelerin performası daha iyi olduğu için tarifede dikkate alınmaktadır.


22. Çatıdaki Güneş Enerjisi Paneli için KARAĞIRLIĞI teminatı verilmiyor. EK PRİMLE bu teminat verilmelidir.
- Toplantıda da mutabık kalındığı üzere teknik açıdan bu şekilde kalması gerekmektedir.


23. Rüculu hasarlarda izolasyon eksikliği limiti mağduriyet doğmaktadır. Bu sebepten rüculu hasarlarda limit uygulanmamalıdır. Ayrıca yeni düzenlemede de bu teminat yetersiz kalmaktadır. Gerekirse ek primle ek teminat/seçmeli teminat olmalıdır. Ya da bina bedeli ile orantılı bir bedel belirlenmelidir.
- Teminat bedelleri arttırılmıştı. Mevcut şekilde devam edilmesine karar verilmiştir.


24. İş Yeri binasının çatısının PANEL ÇATI!.. olması halinde teminat verilmemektedir. Oysa sandeviç panel olarak adlandırılan iki panel arasına konulan İZOLASYON MALZEMESİNİN TAŞ YÜNÜ VE POLİÜRETAN OLMASI HALİNDE YANMASI İMKANSIZMIŞ. Bu sebepten dolayı bu sorgunun yapılarak teminat verilmesi gerekmektedir.
- Binanın yapı tarzı risk değerlendirme açısından önemli noktalardan bir tanesidir ancak tek başına teminat verilip verilmemesini belirleyen bir unsur değildir. Sandviç panel çatı ya da cephede kullanılan poliüretan izolasyon malzemesi yangın riskini ve kümül hasar riskini önemli derecede arttıran bir unsurdur. Bu nedenle bu yapı tarzına sahip işlerde aradığımız yangın önlemleri ağırlaşabilmektedir. Bu da daha ziyade sprinkler şartımızı etkilemektedir. Daha detay vermek gerekirse çatı ve cephesi poliüretan izolasyona sahip sandviç panel bir işletmede daha düşük sigorta bedellerinde sprinkler şartı söz konusu iken, betonarme ya da tamamında taşyünü/camyünü izolasyona sahip sandviç panel kullanılan bir yapıda bu limit daha yüksek seviyelere çıkabiliyor. Teminat vermeme gibi bir uygulamamız bulunmamaktadır. Değerlendirmeye tabi olarak karar verilmektedir.

22.07.2016