2017 - 2019 Veysel Eren

Değerli meslektaşlarım,

Bir bayrak yarışı olarak değerlendirmiş bulunduğum ASİAD yönetimini, 11/11/2017 tarihinde Genel Kurul’un teveccühüyle şimdiki
yönetimimiz kazanmış olup, beni de dernek başkanı olarak görevlendirmiştir. Şimdi artık devralınan bayrağı, üzerine koyarak daha da
yüceltmek temel amacımız olacaktır. Sizlerin de malumu olduğu üzere derneğimiz sadece Allianz Sigorta acentelerinin üye olabildikleri
bir yapıya sahiptir. Bunun artıları olduğu kadar eksi yönlerinin de olduğu kanısındayım!


Esasen ASİAD; üyeleri ve Allianz arasında temel bir köprü vazifesi görmekle birlikte, mesleğimiz ile ilgili süreçlerin de dışında
kalmamalıdır. Doğal olarak bu süreç her zaman doğru yönetilmek zorundadır. Bilindiği üzere 09 Nisan 2018 tarihinde İstanbul Ticaret
Odası Sigortacılık Meslek Komite seçimleri yapılmış ve bir önceki yönetim kurulu başkanımız Sayın Hüseyin Duru başkanlığındaki
“Meslek İçin Elele Platformu” seçimi kazanmıştır. Derneğimiz ASİAD; 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşan Sigortacılık Meslek Komitesi’nde,
bundan sonraki dört yıllık süreçte içinde benim de dahil olduğum 4 asıl ve 3 yedek üye ile temsil edilme başarısını elde etmiştir.


Bu başarıda siz değerli meslektaşlarımızın payı büyüktür. Bu sebeple bir kez daha teşekkürü borç bilirim. Şimdi, önümüzde Haziran veya
en geç Temmuz ayında yapılması gereken “Sigorta Acenteleri İcra Komitesi” (SAİK) seçimleri vardır. Mesleğimiz ile ilgili tüm işleyişin
koordinasyonunu sağlayan tek kurum olan SAİK'te artık, acente sayısının %30'una ve sigortacılık üretiminin %60'ına sahip İstanbul'un
temsil edilmesi zamanının geldiğine inancım tamdır. Elbette ki bu siz değerli meslektaşlarımızın teveccühleri ve sahiplenmesi ile
mümkün olacaktır.


İstanbul’umuzda mesleğimizle ilgili sayıca yeteri kadar dernek olmasına rağmen, örgütlenme ve mesleğimize sahip çıkma hususunda
sınıfta kaldığımızı düşünmekteyim. Daha dün bu mesleği çocuklarımıza bırakmanın hesaplarını yaparken, şimdi gerek dijitalleşme gerekse acente dışındaki yapılanmaların önümüzde ciddi bir sorun olarak ortaya çıktığı yadsınamaz bir gerçektir. Bu gerçeğe gözümüzü kapayarak değil, mevcut şartlar çerçevesinde bunun önüne nasıl geçilebileceğini hep beraber düşünmemiz gerektiğine ve bunu sağlamanın tek yolunun ise örgütlenmeden geçtiğine gönülden inanıyorum.


Bu bağlamda hepimize düşen görev ise; sivil toplum örgütlerinin güçlenmesini sağlamak ve bu güç ile mesleğimizin kazanımlarını daha
da yukarılara taşımanın yollarını aramak olacaktır. Bizler de bu inançla biricik ve güçlü örgütümüz ASİAD'ın; daima desteğiniz ile hep önde olacağını ve mesleki gereksinimlerimizi bir adım daha ileriye taşıma amacında olacağımızı belirtmek isterim.

Saygı ve sevgilerimle.

31.10.2018

BAŞKANLARIN YAZILARI

Başlık Tarih
2011-2015 Suat Rona 22.10.2011
2015-2017 Hüseyin Duru 07.01.2016
2017 - 2019 Veysel Eren 31.10.2018