Sağlık Komite Çalıştayı

Konu   : Sağlık Komitesi
Tarih   : 21/06/2016
Yer      : AZ Tower / İstanbul Toplantı odası


Katılımcılar :
Acenteler    : Ayten Birsen, Sezer Erönal, Melike Sözer, Burcu Bingül, Aşkın Süder, Ünal Tanyıldızı, Ufuk Bulduk, Özgür Özürk, Eda Bengi, Yeşim Oskay, Gönül Tiryaki, Esra Dündar, kadir İmamoğlu, Burhan Yayan
Allianz        : Okan Özdemir, Nedim Tarakçı, Oktay Atay, Tuba Aydın, Aykut Özalp, Tunay Güngör, Hakan Öz, , Serdar Babacan, Şule Demir, Elvan Küçüktiryaki, Volkan Saraç, Meral Makaryan


Toplantı Notları & Sorular:
1. Askıların bayram öncesi yaratılması, robotik cerrahi / kemoterapi özellikleri (YKS’ye kısyasla), memnuniyet yarattığı belirtilen konular olarak ifade edildi.


2. 2000-2005 arası girişli müşterilerde sürprimlerin çok yüksek olduğu belirtildi. Konu kontrol edilecek.
Vaka bazlı değerlendirme yapılabilir.


3. Ara dönem baz fiyat değişmelerinin sorun yarattığı belirtildi. Konu hakkında mevcutta task olduğu belirtildi.

Önceliklendirileceği belirtildi.


4. TSS şartlarında revize istendi. Tuba Aydın revize üzerinde çalışıldığı bilgisi verdi.
Şartlarda grup ve bireysel farklılıklarına dikkat çekilmişti. Konu detaylandırılmak üzere incelenecek.


5. ÖBYG ve sürprim uygulamalarının incelenmesi talep edildi.
Vaka bazlı değerlendirme yapılabilir.


6. Acıbadem hastaneleri için provizyon elemanı konması önerildi. Konunun üst yönetime çıkartılacağı belirtildi.
Bu konuda yakın zaman için bir planlama bulunmamaktadır ancak ilerleyen süreçler için alternatifler arasında değerlendirilmektedir.


7. Aile hekimliği ve kazançlı network uygulamalarının İstanbul dışında da yaygınlaştırılması talep edildi.
İstanbul dışında 27 ilde 49 adet Aile hekimi bulunmaktadır. Kazançlı network uygulamamız, İstanbul dışında laboratuvar hizmeti için İzmir ve Ankara illerinde öncelikle başlatılmıştır. Çalışmalarımız devam etmektedir.


8. Dijital hasar ve mobil uygulamasından memnun oldukları belirtildi. Fakat müşterilere bu hizmetlerin daha iyi iletilmesi istendi.
Sigortalılar için hazırlanan Allianz’ım mobil uygulamasının yaygınlaştırılması için çeşitli platformlarda tanıtımları yapılmakta; müşterilerle yapılan her görüşmede bu paltformun kullanılabileceği belirtilmektedir. Acentelerimizin de müşteri temaslarında Allianz’ın uygulamasını ve sağlık sonradan ödeme tazminat taleplerini de bu platformdan gönderebileceklerini belirtmeleri yaygınlaştırmaya katkı sağlayacaktır.
Acentelerimiz tarafından kullanılmak üzere Aznet platformunda hazırlanan web uygulamasının kullanımının da yaygınlaştırılması sürecin çok daha verimli yönetilmesine katkı sağlayacaktır. Bu konuda eğitim dökümanları hazırlanmıştır. Yine de birebir eğitim ihtiyacı olması durumunda sonradan ödeme tazminat ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.


9. Tıbbi malzeme ile ilgili not konulması konusu dile getirildi. Ayakta / Yatarak örneği verildi. Tuba Aydın not konusunun inceleneceğini belirtti.
Taskın neticelenmesi beklenmektedir.


10. Modüler tekliflerde teklif ve karşılaştırmanın mail olarak atılamadığı belirtildi. İlgili konu için geliştirmenin beklendiği belirtildi.


11. Gebelik özel testlerinin yapılabileceği kurum bilgileri istendi. Bilgi verileceği Oktay Atay tarafından belirtildi.
Gebelik özel testlerinde olan “Prenatal Tanı testi (Harmony test)“ E-Lab Laboratuvarında yapılabilir.


12. Şirkete gönderilen sonradan ödeme faturaları ile ilgilenen yetkililerin adı,soyadı, mail adresleri ekrana yazılmalı, eksik evraklar elementerdeki gibi hasar dosyasına eklenebilmeli, ekran üzerinden yetkili ile yazışılabilmeli.
Opus platformunda aktif olan poliçelere ait sonradan ödeme kapsamındaki tazminat talep girişi ve takibinde kullanılmak üzere yeni bir dijital platform hizmete sunulmuştur. AZS-072 Sonradan Ödeme Sağlık Tazminatlarının Dijital Ortamda Talep ve Takibi Hk. duyuru ile 25.03.2016 tarihinde ilan edilen uygulama acentelerimizin de kullanımına açılmıştır. Tazminat talepleri acenteler tarafından web ortamında girilerek iletilebilmekte, hangi aşamada olduğu takip edilebilmekte, eksik evrak talep edildiği taktirde yine web ortamında eklenerek iletilebilmektedir.
Sigortalılar tarafından da cep telefonunda Allianz’ım mobil uygulaması içerisinde tazminat talep ve takibi yapılabilmektedir.


13. Özellikle bebek zeyillerinde operasyon yetkilisi arkadaşı “ÖBYG verilmesi, bizim bebek tanımlanması” gibi konularda her seferinde uyarmamız gerekiyor ve çoğu zaman biz uyarmazsak eksik giriş yapılıyor. Ekranın uw yetkililerini bu konularda uyarmasını ve eksiksiz poliçe üretmesini sağlayacak bir sistem olmalı. Aynı zamanda bebek zeyillerini sağlıklı ise biz direkt üretebilmeliyiz.
Bu hususta değerlendirmeler devam etmektedir.


14. Partaj değişikliklerinde ilk 3 yıl geçiş yapılan acentenin %5 komisyon alması bunun yanında geçiş veren acentenin bir anda komisyon kaybına uğraması doğru değil. Geçişi alan acentenin %10, geçiş veren acenteninde en azından ilk yıl için %5 komisyon alması her iki tarafıda zorlamadan, müşteriyi de etkilemeden uygulanabilir bir süreç. %10 komisyon olanlarda % 7,5 -% 2,5 olabilir. 2 yıl olarak güncellenmesi makul olabilir. Hizmet verdiğimiz ve hasarına katlandığımız bir müşterinin komisyonunu %5 olarak almamız acentelere hizmet veren bizlere büyük haksızlık oluşturuyor. Bu anlamda sürekli partaj değişlikliği uygulamasının değiştirilmeside kafalarda soru işareti yaratıyor. Acenteler arasında “%5 komisyon alacağız partaj değişikliğinde ilk 3 yıl, Allianz bizim emeğimizinde komisyonu olan %10’e kendine kar yazacak” şeklinde kötü bir algı var. Bu uygulamalar şirkete olan güveni sarsmaktadır ve tekrar değerlendirilerek, acentenin hakkının karşılığı olan bir komisyona denk getirilmelidir.
Toplantıda konuşulduğu üzere uygulama yeni hayata geçirildiğinden ilk yılı tamamlandığında performansı değerlendirilecektir.


15. Geçen haftalarda gelen partaj değişikliği mailinin devamında “sağlık poliçelerinin vade tarihinden önce çekilemeyeceği” bilgisi gelmişti. Sonradan değişen bu uygulama ile ilgili de çok fazla eleştiri aldığımızı ve mutlaka gündeme getirmemiz gerektiğini belirtmişti acente arkadaşlar. Satış, tahsilatı yapılmadan kapanmaz ve biz acenteler çoğu zaman vade tarihi gelmeden müşteri ile telefonla görüşüp poliçeyi onaylarız, müşteri kartından ilk tahsilat yapılarak satışı kapatırız. Aksi durum müşterinin o süreçte düşünüp şirket değişikliğine gitmesine sebep olabilmekte. O yüzden en önemli konu sağlık tahsilatının müşteri onay verdiği an yapılmasıdır.Aynı zamanda sürekli ofiste bulunamayan biz acentelerin müşteri tahsilat takibi yapabilmemiz adına çok önemli bir uygulamadır. Özellikle tatil dönemlerinde müşteriye bile ulaşamayacağımız dönemlerde, yada müşterinin seyahatte olduğu ve kredi kartı bilgisinin doğru olmadığı ve çekim yapamadığımız durumlarda çok zorluk yaşanan durumların da önüne geçilmiş olunur bu sayede.
Partaj devir süreçlerinde yaşanmakta olan bir sorunun çözümü amacıyla, sağlık poliçelerine ait primlerin poliçe başlangıç tarihinden önce tahsil edilememesi yönünde karar alınmıştır. 28.04.2016 tarihi itibariyle yürürlüğe giren bu uygulama ile partaj devir sürecine giren bir poliçenin, komisyon hakedişinin poliçe vadesine göre belirlenebilmesi için vade öncesi tahsilat (kredi kartından çekim) yapılabilmesi engellenmiştir. Ancak bu durum, poliçeye kredi kartı bilgilerini girmek veya tahsilat emri vermek konusunda herhangi bir engel teşkil etmemektedir. Sistemsel olarak koyulan tek engel; vade öncesinde karttan çekim yapılabilmesi için çekim tarihlerinin manuel değiştirilmesi konusunda getirilmiş olup, mevcut durumda KMUH olarak kart girişi yapılabilmekte ve tahsilat poliçe vadesi geldiğinde bu karttan yapılabilmektedir.


16. Poliçe Basım Ekranında, “Poliçe Basılsın” seçiminin de tikli olması gerekiyor aksi halde Tedavi Masraf Formu açılamıyor. Sistemde düzeltme yapılmasını rica ediyoruz.
Kart ve TMT Basım menüsünden TMT için poliçeden bağımsız ayrıca basım alınabilmektedir.


17. Kök hücre tedavisi de ödenmiyor. Hastanelerle yaptığımız görüşmeler sonucunda örneğin; bacağı kesilecek bir hastayı kök hücre tedavisi uygulanarak tedavi edildiğini ve bu tedavinin maliyet olarak bacak kesiminden 30 kat daha uygun olduğunu öğrendik. “Sigorta şirketleri neden ödemiyor peki bunu?” şeklinde sorduğumuzda “çünkü tedavinin ne kadar olumlu netice verdiğini ve maliyetinin ne kadar düşük olduğunu bilmiyorlar” şeklinde bilgi aldık hocalardan. Konuyla ilgili hastanelerle çalışma yapılarak bu tedavilerin karşılanması yoluna gidilmesini istiyoruz. Tedavisi mümkün olmayan “kas erimesi hastalığını” bile kök hücre ile tedavi edebiliyorlar. Tüm tedavi yöntemleri ülkemizde başarılı bir şekilde uygulanabiliyorken bizim Allianz olarak bu tip tedavileri ödeyebiliyor olmamız kesinlikle şirketimizi prestij açısından da çok daha yüksek ve tartışmasız lider konumuna getirecektir.
Kok hücre tedaviler çok geniş bir alanda yapıldığı için ve birçok tedavide araştırma aşamasında olduğu için standart uygulama bulunmamaktadır. Tüm sektörde olduğu gibi Allianz özel sağlık ürünlerinde de kapsam dışındadır. Bilimsel araştırmalar ve tedavilerin etkinlikleri yeterli olgunluğa ulaştığında bu tarz tedavilerde ileri sigorta kapsamında değerlendirilebilir.


18. Aynı şekilde rahim ağzı kanserini engelleyen aşılar var günümüzde. Bu aşıların karşılanması da uzun vadede sigortalılarımızdan gelecek hasar taleplerini düşürecektir. Kanser vakalarının her geçen gün arttığı günümüzde, kanserle savaşan ve savaşanlara destek olan bir şirket olarak en iyi reklamı yapacağımızdan şüpheniz olmasın.
Modüler poliçe özel şartları Aşılar açıklamasında belirtildiği gibi “rahim ağzı kanseri” aşısı karşılanmaktadır. 9-26 yaş arası kadınlarda 3 doz HPV (rahim ağzı kanseri)


19. Koroner BT Anjiografi ödenmesi mümkün müdür? Neden ödenmiyor?
Bu tetkik hastalık taraması amacıyla yapılan bir görüntüleme yöntemidir. Kardiyak rahatsızlığı bulunanlarda farklı tetkikler yapılmaktadır. Sigorta gerçekleşen riskleri karşıladığı için tarama amaçlı tetkikler sigorta kapsamı dışındadır. Sigortalının sağlık durumu standart anjioya uygun değilse bu tetkik vakaya özel karşılanabilmektedir.Ayrıca bireysel Check Up teminatı tercih edilmişse, arzu edilirse kardiyoloji panelleri kapsamında bu işlem kapsam dahilindedir.


20. Başka şirket geçiş yada Allianz Grup geçiş poliçelerinde otorizasyon süreci kabul edilebilir sürelerin çok üstüne çıkıyor.
Diğer sigorta şirketi geçiş bilgilerinin daha hızlı elde edilmesi konusu bizim yönetebileceğimiz kısmı değil ancak AZS grup geçişleri kısmını yönetebiliyoruz. Genel yoğunluk olduğundan bu incelemelerin de gecikmesi kaçınılmaz olmaktadır. DSIG lerden bilgi alabilme süresine fazlaca müdahale edemiyoruz. Ancak bilgi aldıktan sonraki süreci hızlandırabilecek yeni iş modelleri üzerinde çalışıyoruz.


21. Sürekli teslimi yapılmayan ıslak imzalı BBF ler diye mesajlar geliyor . BBF teslimleri ıslak imzalı olarak şirkete iletildiği halde bu mesajın gelmesi işin bu tarafında bir kopukluk olduğunu gösteriyor. Biz sürekli geri dönüp tarihi tekrar iletiyoruz. Teslim tarihi kurallara uygun olduğu halde bu mesajı sürekli almamız bize zaman kaybettirdiği gibi rahatsız etmektedir.
Muhaberat bacağında süresi içinde ve doğru ekrandan giriş için hatırlatma ve uyarılar yapılıyor. Kullanıcı hatalarına anında müdahale edilmeye çalışılıyor. Sistemsel ilave geliştirmeler üzerinde de çalışılmaktadır. Süreç oturana kadar takipteyiz.


22. Prime ve Prime Plus müşterilerin primleri oldukça yüksek geliyor. Bu müşteriler için tanımlanmış bonus sistemi olsa biz onlarla çok fazla bonus bulma derdine giremeyiz. Böylece müşteriye de direk böyle bir indirim hakkı olduğunu iletiriz . Zira bonus verdiğimiz olduğu gibi veremediğimiz poliçeler de var.
Affluent müşteri programı henüz pilot aşamasındadır ve kısıtlı bir pilot acente grubunda test edilmektedir. Mevcut programda fiyatlamadan ziyade müşterilere özel hizmetler hedeflenmektedir. İlerleyen dönemlerde programın tüm acentelere açılıp canlı olduğundaki performansına göre fiyatlama ile ilgili konuda değerlendirilebilir. Şuanki uygulama pilot ve fiyatlamayı kapsamamaktadır.


23. Doğumda teminat artışı yaptığımızda 5 ay bekleme gibi bir süreç var. Bize uzun süre doğum teminatından dolayı prim ödeyen ama kullanmamış müşterilerimize bir şekilde tekrar 5 ay bekle demek zor oluyor. Belli bir sene marjı koyarak baştan beri doğum teminatı alan (3 veya 4 sene gibi) müşterilerimize bu kuralı kaldırabilmeliyiz.Teminat artışında beklemesi kaldırılabilir.
Ürün departmanı tarafından değerlendirilecektir.


24. Poliçelerde zaman zaman hatalı bilgiler çıkıyor . Çocuk anne yerine geçiyor anne çocuk yerine.
Hatanın tespiti ve programsal olarak düzeltilmesi için örnekler üzerinden yardım masasına çağrı açılmalıdır.


25. Zeyil yapılırken ebeveyne “şu hastalıktan dolayı ek prim konulmuştur” yazısı çıkıyor ama prim yansıtılmamış oluyor. Bebek zeyili girince bu prim yansıtılıyor. Tam müşteriyi eski prime ikna etmişken bunu açıklamakta zorluk çekiyoruz. Zeyiller hala tam oturmadı .Eş birleştirmeleri yapılamıyor.
Ek prim uygulandığı görülüyor ancak prime yansımadığını fark ediliyor ise müşteri ile temas öncesi mutlaka şirket çalışanları ile temas edilmelidir. Zeyillerde oluşan hataların ayrı ayrı veya bileşke etkisiyle pek çok nedeni olabiliyor. Tespit ettiklerimiz için düzeltici tasklarımız var, takip ediyoruz. Ancak yeni hata tespitleri ihtimali ile her bir örnekte yardım masası üzerinden çağrı açılmasını rica ediyoruz. Poliçe birleştirmede sistem altyapısı gereği bazı kısıtlar var. Operasyon Birimi takip süreci için döküman hazırlayıp task oluşturulacaktır.


26. Amerikan Hastanesinde bir Allianz görevlisi var. Hastalarımızı ziyaret ediyor ve onlara müşteri temsilcisi olduğunu söylüyor. Galiba açıklamada bir yanlışlık var zira acentelerimizden gelen bilgiye göre müşteri acentesinin artık kendisi ile ilgilenmeyeceği telaşına kapılıp acentelerini arıyorlar. Senin neden haberin yok, kaç gündür buradayım gibi serzenişlerde bulunuyor. Burada acentenin de haberi olma durumu olsa daha iyi olur.
Amerikan hastanesinde Affluent Customer Projesi kapsamında bir personelimiz hizmet vermektedir ancak personelimizin görev tanımı ve hizmet ettiği süreçler farklıdır. Görev tanımı dışında zaman zaman bizlerin bilgisi dahilinde ve provizyon süreçleriyle ilgili sigortalılarımızla temas edilebilmektedir. Bunun dışında acente süreçleriyle ilgili veya acenteleri süreç dışı bırakmaya yönelik hiçbir görev tanımı veya fonksiyonu bulunmamaktadır.


27. Daha önce de belirtmiştik 50.000 TL’nin % 80’i olan teminat %100’e yükseltilmek istenince red oluyor. Ama aynı kişiye yeri geliyor çok yüksek anlaşmalı kurumlarda hasar ödüyoruz. Modüler Sistemde 10.000 TL farkı herkese verebilmeliyiz. Madem adı modüler bu esneklik olabilmeli.
Konu ürün departmanı tarafından değerlendirilecektir.


28. Bazı hasarlar ödenmez denilip kenara konuluyor. Ricada bulunuyoruz tekrar incelensin diye yine red cevabı alıyoruz. Müşteri bağırıp çağırıyor yazılar yazıyor bir süre sonra hasar ödeniyor .Eğer bu hasar ödenecekse bizler söyleyincede ödenebilsin ya da hiç ödenmesin.Ya da ödeme yapılıyor ise acente taltif edilerek bir yazı yazılsın ve acenteye de cc yapılsın.
Belirtildiği üzere zaman zaman verilmiş olan red kararları tekrar değerlendirilebilmekte ve uygun görülmesi durumunda onaylanabilmektedir. Bu gibi durumlarda daha önce yaşanan olumsuz örneklerin de göz önüne alınarak öncelikle acentelerimize mail veya telefon yoluyla bildirim yapılması konusunda hassasiyet gösterilmektedir.


29. Sigortalılarımızın cep telefonunda yüklediği ve asıllarını bize ilettiği tazminat evrakları ile ilgili, şirkete ilettiğimiz evraktan sonra ayrı ayrı hasar dosyası açılıyor. Bunun hakkında çalışma kontrolü nasıl yapılıyor? Aznet hasar eksik evrak bekleyen bölümünde kalıyor. Normalde tek dosyadan sürecin tamamlanması gerekiyor.
Tazminat: Tazminat talep girişinde, sistemde fatura no-tutar ve fatura no-tarih kontrolleri çalışmakta, aynı unsura aynı bilgilerle giriş yapıldığı taktirde sistem uyarısı çıkmaktadır. Ancak bu bilgilerin yanlış girilmesi nedeniyle kontrolün çalşamadığı örneklerle de karşılaşılmıştır. Bu nedenle bilgilerin fatura üzerindeki ile mutlaka aynı şekilde girilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Mobil uygulamasında tazminat talebi kayıt sonunda, talep üzerine hasar dosya numarasının yazılarak iletilmesi gerektiği uyarısı çıkmaktadır. Bu konuda hassasiyat gösterilmesi konusunda sigortalıların bilgilendirilmesi anlamlı olacaktır. Acenteler tarafından webde yapılan kayıt girişlerinde de tazminat taleplerinin mutlaka sistemden icmal çıktısı ekinde gönderilmesi gerekmektedir.
Ayrıca en son tahakkuk aşamasında yukarıdaki kontrollere ek olarak “aynı poliçede” aynı faturaya ait mükerrer giriş olup olmadığına dair sistem kontrolü çalıştırılmaktadır. Sonuç olarak, tazminat talep girişi yapan herkesin bilgileri doğru olarak kaydetmesi mükerrer dosya açılmamamasına katkı sağlayacaktır.


30. Müşterilerin hastalık detayı belirtilmeden hastane yatışları ile ilgili acentelere bilgi verilmesi talep edildi, gelişme var mı?
Soruda da belirtildiği üzere sigortalılarımızın tıbbi bilgileri kesinlikle paylaşılamamaktadır ancak hastaneye yatışın yapıldığı vs. gibi bilgilerin paylaşılıp paylaşılamayacağı veya ne şekilde organize edilebileceği konusunda satış kanallarımız konuyu değerlendirmektedir.


31. İleri tanı limiti ile ilgili değerlendirme talep edilmişti gelişme var mı, değerlendirilecekti?
“Konu Sağlık Ürün Yönetimi tarafından değerlendirilecektir” şeklinde bilgi vermiştiniz.
Fizik tedaviyi ayrıştırırken bir süre daha ayrıştırmama kararı verilmiştir.


32. Ürünlere ek hizmetler eklenmesi talep edilmişti gelişme var mı?
“Diyetisyen paketi örneği. Sağlık Ürün Yönetimi tarafından gündeme alınacak. Sağlık Ürün Yönetimi’nin gündeminde olan bir konudur. Projeler sırasıyla hayata geçirilmektedir.” şeklinde bilgi vermiştiniz.
Şu anda yıl 2017 Mart sonuna kadar projelerle kapalı, o tarihten sonra geliştirmeler yapılabilecektir.


33. Yeni işte askıda harcanan sürenin bazı basit işlemler için uzayabildiği belirtildi.
Bebek zeyillerini halen direkt yapamıyoruz, ne zaman sonuçlanacak?
“Bu konu ile ilgili sistemin otomatik şekilde ilerleyeceği bilgisi verildi. Örnek olarak apandist ve bebek zeyili verildi. Mayıs ayına kadar bu geliştirmenin tamamlanacağı öngörüldüğü belirtildi.Bebek girişlerinde gerekli revizyon yapılması için task talebi yapıldı. Sağlıklık bebekler direkt aracı kurum tarafından poliçeleştirilebilecek. (Task 220039)” şeklinde bilgi vermiştiniz.
IT kaynakları ve öncelikler nedeniyle mevcut task öncelikle ele alınamıyor. Hazırladığımız TYH-56398 nolu task CAB-DEĞERLENDİRME durumunda.


34. Prestij pakette bir kişiden dolayı poliçedeki herkesin etkilenmesinden dolayı memnuniyetsizlik oluştuğu bilgisi iletildi. Gelişme var mı konuyla ilgili?
“Konu ürün yönetimi tarafından değerlendirilmektedir.” şeklinde bilgi vermiştiniz.
Henüz bir değişiklik olmamıştır. Ürün departmanının değerlendirmesinde bulunmaktadır.


35. Sistem mevcut müşteriye başka acenteden teklif çalışılmasına müsade ediyor ve poliçeleştiremeseler bile yeni iş indirimi vb. indirimler ile farklı fiyatlar ortaya çıkabiliyor. Bunun müşteride olumsuz intiba bıraktığı belirtildi ve sistemin buna müsade etmemesi talep edildi. Gelişme var mı konuyla ilgili?
“Satış Birimi ile detayları görüşülüyor. Değerlendirme neticesinde çıkan sonuca göre konu takip edilecektir.” şeklinde bilgi vermiştiniz.
Toplantıda da belirtildiği üzere bir değişiklik olmamıştır.


36. Küçük bireysel gruplarımız için sigortalıdan sgk giriş belgesi, sigorta ettiren şirket ise imza sirküleri, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi istiyoruz. Bu evrakları BBF ile yüklüyoruz zaten sisteme. Poliçeleşme aşamasına geldiğimizde bölge müdürlüğümüzden yetkili arkadaşlar tekrar bizden evrakları istiyor, sisteme yüklenen evrakları görebilmeleri gerekiyor. Bir daha gönderim yapıyoruz. BBF ekinde üretim memuruna gönderilen evrakları tekrar bölgeye gönderip onay almak çok vakit kaybettiriyor. Sürecin hızlandırılması için düzeltmeler yapılmasını talep ediyoruz. Demiştik. “Bu konuda Operasyon birimine (BGİ için) herhangi bir belge iletilmesine gerek yoktur, indirim Bölge Müdürlüğü tarafından onaylandıktan sonra Operasyon birimi herhangi bir belge kontrolü yapmadan indirimi tanımlamaktadır. Bu sebeple BGİ için istenilen belgeleri Bölge Müdürlüğüne gönderilmesini rica ediyoruz.” Şeklinde
bilgi verilmişti. Yenileme poliçelerinde dahi Bölge onay vermeden grup indirimine poliçeyi basamıyoruz, gün sonuna denk gelen işler bazen yetişmiyor bu sebeple. Özellikle senelerdir devam eden poliçelerde grup indirimi verilirken bizim onayımız yeterli olmalı tekrar bölgeye düşmemeli onay için poliçe.
Grup Sağlık depratmanına iletilmiştir. Süreç değerlendirilecektir.


37. Modüler sağlık çıktığından bu yana yapılan iyileştirmelerin acentelere madde madde kısaca yazılarak paylaşılmasını önemle rica ediyoruz. “Yenilenmiş Özel Şartlar ….. tarihi itibariyle” şeklinde …değişti. Şunlar eklendi vb…“Her değişiklikte duyuru atılmaktadır, özel şart maddelerindeki değişikler de tarafınızla paylaşılmıştır. Örnek duyuru: 8/12/2015 tarihli azs-287” şeklinde bilgi vermiştiniz. Özellikle doğum teminatlı poliçelerle ilgili plan yükseltme, düşürme, mevcut gebelik durumunda plan düşürme ve yükseltme konuları netleşmedi acentelerin kafasında. Özellikle bu konuyla ilgili tekrar bir bilgilendirme yapılabilir.
En son yayımlanan özel şartta madde madde paylaşılmıştır. Doğumla ilgili 04/03/2016’da AZS-061 nolu duyuruda doğum modülü yükseltmelerinden bahsedilmişti. Bunun dışında netleşmeyen bilgiler için sizlerin aracılığı ile sorular toplanabilir tekrar duyuru çıkabiliriz.
“Doğum Modülü Uygulama Değişikliği:
Yeni İşler / Diğer Sigorta Şirketi Transfer: Sigortalı adayının mevcut hamileliğinin bulunması durumunda, Doğum Modülü yeni iş poliçe kapsamına dahil edilemeyecektir. Yenileme:Yenileme döneminde sigortalının hamile olması durumunda network artışı, doğum modülü limit artışı, doğum modülü ödeme yüzdelerindeki herhangi bir artış (yatarak ve ayakta modülleri ödeme yüzdelerine bağlı olduğundan bu ödeme yüzdeleri dahil), gebelik rutin kontrol teminatının eklenmesi, yenidoğan teminatı limit artışı kabul edilmeyecektir. 16.10.2015 tarihli AZS-246 nolu duyuruda belirtilmiş olduğu üzere, mevcutta 2.200TL doğum modülü limitine eşlenmiş olan Multi Plan ve Ekstra Plan yenileme sigortalılarımız bu limitle doğum modülünü devam ettirdikleri sürece bu teminat limitini istedikleri yenileme döneminde mevcut gebelik olması durumunda dahi yükseltebileceklerdir. Bu durumda bekleme süresi uygulanmayacaktır.
Allianz Grup Transfer:Allianz Grup Sağlık poliçesinden ayrılarak Modüler Sağlık Sigortası ürününe geçen sigortalımızın hamile olması durumunda gebelik hakedişi değerlendirmesi için askı otorizasyona yönlendirilecektir.”Bunun dışında özel şartlarda da diğer kurallar belirtilmektedir.


38. Sağlık hasar evraklarının bizlerden scan yolu ile gönderilerek dosya sürecinin başlatılmasını talep ediyoruz. Demiştik. “Canlı ortamda test ettiğimiz projemiz kapsamında bu talep yerine getirilecektir. Proje kısa bir süre içerisinde tüm acentelerimizin kullanımına açılacaktır. Bu proje ile sonradan ödeme (elden hasar) kapsamında gönderilen sağlık tazminat taleplerinin dijital ortamda kayıt edilip, taranan dökümanın da eklenebileceği bir akış Aznet platformunda hazırlanmıştır. Aynı platformda açılan kayıtların takip edilmesi ve eksik evrakların da taranarak bu takip ekranından eklenebilmesi mümkün olacaktır”. Şeklinde bilgi vermiştiniz.Bu şekilde işlem yaptığımız evraklarda bazı müşterilerimize “eksik evrağınız var, hesap numaranız hatalı şeklinde mesajlar gitmiş. Hatta fatura ödemesi yapıldıktan sonra bile sigortalıya eksik evrak mesajı gidiyor.” Kontrol rica ederiz.
Aznet platformunda web girişi ve sigortalılar için Mobil uygulama devreye alınmıştır. 10-14-32. Maddelerde detay bilgi yeralmaktadır. Hatalı mesaj giden örnek dosya bilgileri, mesaj zamanı ve içerik bilgileriyle beraber iletilirse incelenmesi mümkün olacaktır.


39. Check Up hizmeti veya Aile hekimliği hizmeti kullanımları acente hasar primlerine yansıtılmamalıdır.(Sadece Allianz tekli acentelerine bu şekilde uygulama yapılsın.) Bunlarla ilgili primler daha da yükseltilmelidir ( genç biri sadece yatarak tedavi aldığında bir de check up eklediğinde poliçeye yılık 700 TL- 900 TL arası prim ödemektedir, o yıl sadece check up ı kullandığında ise 650 TL ile 1200 TL masraf yaratmaktadır, önceki yıllarda çok düşük primli doğum teminatında yaşadığımız sıkıntıları bu sefer check-up ta yaşayabiliriz, düzeltmelerin yapılmasını rica ediyoruz.
“Konu değerlendirmeye alınmıştır.” Şeklinde bilgi vermiştiniz. Değerlendirme yapıldı mı konuyla ilgili, son durum nedir?
Henüz bir değişiklik olmamıştır. Ürün departmanının değerlendirmesinde bulunmaktadır.


40. Yabancı uyruklu kişiler için doğum tarihi ile vkn olmadan Aznet ekranından teklif çalışılmasının sağlanmasını rica ediyoruz. Daha önceden demiştik. Hala yapılamıyor.
“Vitamin 2E poliçesinden bahsediliyorsa modüler ekranlara geçiş sırasında mümkün olacaktır ancak doğum tarihi olmadan teklif çalışılamaz.” Şeklinde bilgi vermiştiniz.
Farklı sigorta şirketleri sadece pasaport numarası ile teklif çalışıp poliçe kesebiliyor. Biz bunu yapamıyoruz ve iş kaybına uğruyoruz. Bu konuyla ilgili bir çalışma var mı?
Vitamin 2E ile ilgili mevzuatsal bir güncellememiz olacak, şu an analiz sürecinde. pasaport nosu ile teklif çalışılıp poliçe kesilmesini sağlayacağız. Ancak yenilemede tckn,vkn,ykn olması şarttır.


41. Doğum teminatı limitleri hakkında;
AHK limitleri çok düşük.
 Beyaz Networkte, 7500 TL olan AHK 14.000 TL olabilir mi?
(Geçen yıl Özel sağlık olan ve Beyaz Networke dönüşen poliçelerin AHK limitleri 12.000 TL. Limitsiz planlardan Beyaz Networke geçenlerde 7500 TL)
 Sarı Networkte 5000 TL olan AHK 7500 TL olabilir mi?
 Yeşil Networkte 3000 TL olan AHK 5000 TL olabilir mi?
 Mavi Networkte 3000 TL olan AHK 5000 TL olabilir mi?
Doğumla ilgili Şubat 2016’da bir task talebi yapıldı, eskiden Allianz ürünlerinde olduğu gibi doğum teminatının seçilebileceği bir teminat seçimi sunmak üzerine. Eforlamada ciddi yük oluşturursa ahk limit güncellemesi yapılacaktır. Limit güncellemesi değerlendirilecektir.


42. Koç Ailem indirimleri %10 dan %15 çıkarıldı ve acente komisyonu %10 dan % 5' e düşürüldü. Neden böyle bir uygulama yapıldı? Oldukça iyi bir indirim veriliyordu zaten Koç Ailem'lilere. İndirimi %5 daha arttırıp bunu da acenteden almak hoş olmadı. Durumun tekrar gözden geçirilmesi ve eski duruma dönülmesi talep ediyoruz. Sonuç olarak biz hizmetimizi veriyoruz, komisyon hakkımızın elimizden alınmasını uygun bulmuyoruz. Demiştik.
“Yapılan aksiyon indirim oranları artırmak için olmayıp diğer branş ve ürünlerimizle hizalanmak açısından bu şekilde bir değişikliğe gidilmiştir.” Şeklinde bilgi verildi.Neden hizalandırma yaparken acente komisyonuna dokunuluyor, biz bunu kabul etmiyoruz. Biz aynı hizmeti verip daha düşük komisyon kazanıyoruz. Tekrar değerlendirilmesini rica ederiz. Bakınız acentemizden gelen mail ve maddi kaybı;
Sağlık sigortalarında, Koç Ailem indirimine olan itirazımızla ilgili olarak bilgi :2014 yılında 22 adet Koç grubundan sigorta yaptık. Alınan prim : 7743 TL (%15)Oysa ki, % 5 e düştüğünde, bu prim : 2580 TL. olmaktadır.Dolayısıyla, maddi kaybımız yüksek. Tekli acenteyiz. Masraflarımız, vergilerimiz vb. giderlerimiz artarken, şirketin aldığı yanlış kararlarla komisyonumuz, sağlık sigortalarında da azalmaktadır. Evvelden, Koç grubunda , çalışanlara %10 indirim veriliyordu ve komisyonumuz %15 idi. Yeni uygulama bize çok zarar vermektedir. Bunun, çok acilen değiştirilmesini talep ediyoruz.
YKS ve AZS birleşme sürecinde Koç ailem indirimli poliçelerin çoğunluğu YKS de olduğundan aynı uygulama tercih edilmiştir.


43. Koç Vakfı poliçelerine ek poliçe yaptığımız zaman %30 indirim sağlıyoruz. Fakat bu dönem çoğu sigortalı vakıf poliçelerinde limitsiz planlara geçmeye başladı ve bizden yaptırdıkları ek poliçeleri iptal ediyorlar. Bu noktada örnek olarak ek poliçe indirim oranı %50’ye çıkarılarak müşterilerin ek poliçelerini devam ettirmeleri için sebep yaratılabilir. Vakıf poliçelerini sürekli kullandıkları için, bireysel poliçeleri hasar almıyor zaten. Değerlendirilmesini talep ediyoruz.
“İncelemeye alınmıştır.” Şeklinde bilgi verilmişti. Ne aşamadayız?
Bazı tasklarımızın live a alınması sonrası değerlendirme yapılabilecektir.


44. Acente sahiplerinin poliçeleri yenilerken %22,5 indirim uygulanıyor ve komisyon almıyoruz. Biz %10 BM indirimi alsak ve %5 kendimiz bonus uygulayıp birde %15 komisyon alırsak toplamda %30’a denk gelmiş oluyor ve bizim için daha karlı hale geliyor, acente indirim oranının %30’a çıkarılmasının değerlendirilmesini talep ediyoruz. Tekli acentelere muhakkak bu şekilde hak verilmesini talep ediyoruz. “İncelemeye alınmıştır”. Şeklinde bilgi verilmişti. Gelişme var mı?
Yakın zamanda bu konuda bir değişiklik planlanmamaktadır.


45. Poliçeye kişi zeyillerinde (evlilik yada bebek zeyili), eklenen kişiden gelen komisyon oranı %15. Yeni eklenen bu yeni kişiler için de komisyon oranının yeni işlerde olduğu gibi %25 olmasını talep ediyoruz.“Sistem değişikliğidir, değerlendirilecektir”. Şeklinde bilgi verilmişti. Gelişme var mı?
Henüz bir değişiklik olmamıştır. Ürün departmanının değerlendirmesinde bulunmaktadır.


46. ÖBYG Değerlendirmesinin Yenileme görüşü hazırlanırken askıya tanımlanabilmesi mümkün müdür? Aksi taktirde süre çok uzayabiliyor. Değerlendirme için açılan biri 6, diğeri 8 Haziran’dan bu yana bekleyen 2 örneği aşağıda sunuyoruz.
Yenileme görüşleri ile ÖBYG görüşleri iş yükü aynı değildir. ÖBYG değerlendirmeleri için yapılan inceleme tüm sigortalılık dönemini kapsamaktadır. Sadece bu talepler için bir kişi görevlendirilmiş durumdadır. ÖBYG talepleri partajlar tarafından yapılmalı ve takip edilmelidir.


47. Allianz Bebeği eklenmesi süreci çok uzun. Allianz Bebekleri için süreci hızlandıracak bir sistem düşünülemez mi? Bebeklere öncelik verilmesi, doktorları sistemin uyarması vb.
Askı inceleme süreçleri askının türüne göre değil iş yoğunluğumuza bağlı değişmektedir. Sürecin hızlandırılması için bir plan yapılmış, task açılmış ve test sürecindedir.


48. Sistemde FO formu oluşturdum imza almak için. Formda bebek primi 8 taksit görünüyor. Müşterinin verdiği onay 8 taksit için ama gerçekleşen poliçe 4 taksit. İmza aldığımız form ile gerçekleşen poliçe birbirini tutmuyor.
Form basımında revizyon taskı iletiliyor. Sistem altyapısı gereği peşinat hariç (işlem tarihinde zeyil peşinatı çekilerek tazminata açılması sağlanır) zeyil vadeleri ana poliçenin kalan vadelerine eklenip aynı tarihlerde toplam olarak çekilmektedir.


49. Sisteme girince gördüm ki zeyl vadeleri 8 Mayıs / 25 Mayıs / 25 Haziran... diye oluşmuş ve gerçekten 2 taksit birden çekilmiş (8 Mayıs ve 25 Mayıs taksitleri)... Ekran görüntüsü de aşağıda...
Form basımında revizyon taskı iletiliyor. Sistem altyapısı gereği peşinat hariç (işlem tarihinde zeyil peşinatı çekilerek tazminata açılması sağlanır) zeyil vadeleri ana poliçenin kalan vadelerine eklenip aynı tarihlerde toplam olarak çekilmektedir.


50. Allianz bebeği olduğu için doğum tarihinden itibaren tahsilat yapılıyormuş. Tamam. Ama madem öyle, zeyil vadelerinin 8 Mayıs / 8 Haziran / 8 Temmuz şeklinde oluşması gerekirdi... Bu durumda, formda 8 taksit yazıp, poliçede 4 taksit gösteriyoruz, ama 4 taksit de yapmıyor, ödemenin yarsını direkt tahsil etmiş oluyoruz. Elementerde sistem söylediğimiz şekilde ilerlerken, sağlıkta neden farklı uygulanıyor?
Form basımında revizyon taskı iletiliyor. Sistem altyapısı gereği peşinat hariç (işlem tarihinde zeyil peşinatı çekilerek tazminata açılması sağlanır) zeyil vadeleri ana poliçenin kalan vadelerine eklenip aynı tarihlerde toplam olarak çekilmektedir.


51. Enjeksiyon Can Sağlığından küçük müdahale kapsamında değerlendirilip ödeniyordu. Şimdi ise ayakta tedavi ve ilaç teminatı varsa karşılanıyor. Sigortalılar “15 TL’nin peşinde değilim ama… Bize haklarımızın korunacağını söylediniz, bilmediğimiz başka ne hak kaybımız var?” diye dönüyorlar.
Göz için enjeksiyonları, hastane teminatından ödeniyor mu?
Maddede yer alan ilk soru için Aktüerya departmanı bilgilendirme yapacaktır.İkinci soru olan Göz içi enjeksiyon işlemi kullanılacak ilacın kapsam dahilinde olması şartıyla küçük cerrahi teminatından karşılanmaktadır.


52. Tamamlayıcı Limitsiz Ayakta Tedavi teminatı kazanılmış bir haksa, network değişikliklerinde de devam etmeli, anlaşmalı kurum ağı değiştiği için sigortalı cezalandırılmamalı.
Önceki ürünlerde yer alıp yeni ürünlerde yer almayan teminatlar için benzer uygulama yapılmaktadır. Multi plandan eko plana geçerken nasıl teminatını kaybediyorsa bu da aynı şekildedir. Varolan bir hak geri alınmamıştır.


53. Anlaşmalı hastane listesi rakiplere göre çok yetersiz bulunuyor
Sektörde uzun süredir TSS poliçesi satışı yapan Axa’nın mart ayı kayıtlarımızda 448, Mapfrenin ise 387 TSS anlaşmalı kuruma sahip olduğu tespit edilmiştir. Bireysel poliçe satışımızın Nisan ayında başlaması göz önüne alındığında tüm Türkiye genelinde 60 ilde toplam 392 TSS anlaşmalı kurum sayımız mevcuttur.Poliçe adetlerindeki artış ile birlikte her geçen gün TSS anlaşmalı kurum sayısının da artacağını özellikle iletmek isteriz. ÖSS de ise anlaşmalı kurum ağı sayısında lider olduğumuzu iletebiliriz. Sektör sayıları aşağıda yer almaktadır.
Sigorta Şirketleri Toplam
Allianz 3.583
Acıbadem 3.129
Mafpre 2.851
Anadolu Sigorta 2.796
Ergo 1.721


54. 1 sut ahk harici nedir bilinmiyor Anlaşmasız hastaneler fark olarak 1 sut mu 5 sut mu alınıyor?
Kurumlar fark ücretini 2 katına kadar yasal olarak alabiliyor, ancak kimi zaman 2 sutun üzerine çıkıyor. Biz AHK da 1 SUT ile sınırlamaktayız.


55. Örneğin Medicalpark ile tek seferde anlaşılamamış hangisi var hangisi yok nereden bileceğiz? Gibi sorular çokça geliyor. (TSS)
Web Sitemizden kontrol edilmelidir.


56. ACENTE SORU/SORUNU : Acentelerimiz, acil durum teminatı ile ilgili bazı sorunalar yaşadıklarını belirttiler. Sadece serum ve enjeksiyonların ödendiği belirtildi. ŞİRKETİN YANITI : Poliçe özel şartları teminat tanımlarında yazdığı şekilde uygulanmaktadır.
Acil sorunumuz ile ilgili geçen komitenin tutanağında bize “poliçe özel şartları” gerekçe gösterilerek yanıt verildi. Modüler özel şartlarının yukarıda açıklandığı şekilde olduğunu biliyoruz. Ancak;
a) hemen hemen her ortamda, konu ile ilgili her yöneticiye Can Sağlığı poliçesinde uygulamamanın böyle olmaması sebebiyle sorun yaşadığımız aktarılmıştır. Bu aktarımlar sonucu yöneticilerimiz durumun farkında olduklarını çözüm bulunmaya çalışıldığını belirtmiştir. Bir çözüm süreci gerçekten var mı? Varsa çözüm süreci ne kadar sürecek?
b) Bu durum biz acenteleri çok zor durumda bıraktığı gibi sigortalılarda “hak kaybı yaşanıyor” algı ve endişesi yaratmaktadır. Keza bir yıl önce sorun yaşamazken modülere geçişte sorun yaşıyorsa bu sigortalı algısı “hak kaybı” şeklindedir. Bunu hiçbir söz düzeltememektedir.Özellikle hastane yatarak poliçesi olan, sağlıklı sigortalılarda “poliçe yenilemesinde bekle, araştıracağım” geri dönüşleri alınmaktadır.
c) Can Sağlığı özel şartlarında acil tanımı ; Yurt İçi Hastane Hizmetleri Teminatı tüm planlar için geçerlidir. Bu teminat, tıbben gerekli olması ve doktorun yatış nedenini ayrıntılı raporunda belirtmesi şartıyla; hastanede gerçekleşen yatarak tedavileri, ameliyatları, küçük müdahaleleri veya sigortalının hastaneye başvurmasına neden olan acil sağlık durumunun (hayati bir tehlikeye neden olabilecek rahatsızlık belirtileri) teşhisine yönelik işlemlerin giderlerini, hastane sonrası evde hemşire bakım giderlerini özel ve genel şartlara uygun olarak güvence altına alır. Sigortalının hastaneye başvurmasına neden olan acil sağlık durumunun (hayati bir tehlikeye neden olabilecek rahatsızlık belirtileri) teşhisine yönelik giderler %80’li olarak bu teminat kapsamındadır.( MADDE 2-A-1)
Ayrıca sigortalılara teslim etmiş olduğumuz özel şart kitapçıklarında Bu özel şartlar ……………….. tarihi itibariyle Başvuru Formları düzenlenen Can Sağlığı Sigortası poliçeleri için geçerlidir.
İbaresi yer almaktadır.
Özetle; tazminat ödemelerinde ilk başvuru ve poliçe kurallarının uygulanmamasının bir hak kaybı olduğu görüşündeyiz. Sağlık sorunu ya acildir ya da değildir. Acil kapsamına girmeyen bir durumda serumun ödenmesi ayrıca çelişki yaratmaktadır. Müşterilerimiz sigortacı değildir. Bir hasta için tüm işlemler bir bütündür. Kısmi ödeme yapılması sigortalıların aklını daha da karıştırmaktadır. Örn. Şiddetli kusma şikayetiyle gece acile götürülen çocuğun serumu ödenmiş, doktor tetkik -ayakta olmadığı için- ödenmemiştir. YKS poliçesine yapılan bu hatalı uygulama neticesinde sigortalı anne acenteyi arayarak “bu bir hata değil genel bir uygulama ise poliçeyi yenilemek istemediğini” ifade etmiştir. (55199692 cab sağlığı poliçesi, ödenmeyen fatura daha sonra elden gönderildi)
Özel şartlarda net bir tanım bulunmamaktadır. Doktor insiyatifinde ödemeler gerçekleştirilmekteydi. Özel şart müdahale dediği için aslında küçük cerrahi gibi de anlaşılabilmektedir.


57. ACENTE SORU/SORUNU : AS400 poliçelerinin bulunamaması ile ilgili geribildirim geldi.
ŞİRKETİN YANITI : Sağlık kartları yerine TCKN üzerinden ilerlenmesi gerektiği
belirtildi.
a) Anladığımız kadarıyla sağlık kartları artık geçerli değil. Sigortalılara sağlık kartlarının artık geçerli olmadığı, onun yerine TCKN ile işlem yapabilecekleri bildirilmiş midir?
b) Hastanelerin sağlık kartlarının geçerli olmadığını artık TCKN ile işlem yapması gerektiklerini bilmemeleri olası değil. Sigortalıdan tc no alıyorlar. Ona rağmen bulunamıyor. Bu konunun “tc no ile ilerlenmeli” şeklinde kapatılmaması, sistemsel sorun olarak görülüp çözüm aranması gerektiği görüşündeyiz. Örn.54488340nolu poliçede yer alan Aykut ve Özlem Güçer aynı anda Ataşehir Şifa hastanesinden aile hekimliği için randevu almak istemişler. Özlem hanım okeylenmiş fakat Aykut Beyin poliçesinin görüntülenemediği !!! söylenerek randevu verilmemiş.Doğal olarak ben arandım hastaneyle görüştüm olay doğrulandı ,vatandaşlık numarasını kontrol ettik filan hiçbiri maalesef bizi sonuca ulaştırmadı. Daha sonra aranmak üzere telefonumu bıraktım görevli hanımın çabasıyla bir sonraki gün poliçe görüntülendi, onay alındı.Poliçe Can Sağlığı poliçesidir. herhangi bir ödeme problemi bulunmamaktadır.
Anlaşmalı kurumlarımız Allianz Port-All ve Web-Service sistemleri aracılığıyla provizyon başvurularını iletebilmektedirler ve her iki sistemde de hem kart hem de T.C Kimlik no ile giriş yapılabilmektedir. Özellikle AS400 de devam eden poliçelerde kart numarasıyla girişlerde sistemsel sorun yaşanan örneklerle karşılaşılabilmektedir. Bu gibi örnekler ilgili birimlerle hızla paylaşılmakta ve sorun giderilmeye çalışılmaktadır.
ÖZEL ŞARTLAR “Sigorta ettiren, sigorta primini veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde peşinatını, sigorta poliçesinin teslim edildiği günün bitimine kadar, veya kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen prim taksitlerinin herhangi birini, vade günü bitimine kadar, ödemediği takdirde temerrüde düşer.
Sigortalı ile ihtilafa düşüldüğü zaman özel şartlardaki “poliçe teslim edildiği günün bitimine kadar” ibaresi nedeniyle acentenin sorumlu tutulması mümkün müdür?
CAN SAĞLIĞI ÖZEL ŞARTLAR KİTAPCIĞINDAKİ "Bu özel şartlar 01.09.2012 tarihi ve sonrasında başvuru Formları düzenlenen Can Sağlığı Sigortası poliçeleri için geçerlidir." İBARESİ BAŞVURUDAN SONRAKİ TÜM SİGORTALILIK DÖNEMİNİ KAPSAR NİTELİKTEDİR. MODÜLER İSE POLİÇE DÖNEMİNİ KAPSAMAKTADIR


58. Provizyon aşamalarının AS400’de takip edilebilmesi değerlendirmeye alınacak idi…
Soru net olarak anlaşılamamıştır. Devam eden YKS poliçelerinin takip edildiği AS400 sisteminin devam etme talebi olarak yorumlarsak, Allianz Sigorta A.Ş. olarak provizyon geliş kanallarımız Web-Servis ve Port-All aracılığıyla alınmakta ve Opus üzerinden takip edilmektedir. Acentelerimiz gerekli dosya bilgilerine ( dosya reddi, onay, tarih vs.) opustan rahatlıkla ulaşılabilmektedir. Devam eden YKS poliçeleri halen AS400 üzerinden takip edilmektedir ancak ekim ayı itibariyle tüm poliçelerin geçişinin tamamlanmasıyla süreçler Opus üzerinden yürütülecektir. Daha detay bilgi iletilebilirse tekrar yanıt oluşturabileceğiz.


59. Mevcut müşterilere, TC kimlikten yakalayarak, yeni müşteri fiyatı verilmesinin önüne geçilmesi talebi değerlendirilecek idi…
Talebin uygulanabilirliği Hukuk görüşü ile desteklenmedi. Farklı alternatifler üzerinde tartışılıyor.


60. UW otomasyon projesi kapsamında UW’li teklif verebileceğimiz belirtilmişti, bunun hedef zamanlaması nedir?
Task halindedir, test için beklenmektedir.


61. Otorizasyon notlarının acente mailine uyarı olarak düşmesi (11111 askıya UW girişi yapıldı vb) konusu değerlendirilecek idi…
Sistemsel geliştirme gerektirdiği için sonraki IT çalışmalarımızda ve kaynaklara göre listeye alınabildiği ölçüde takip edilmektedir.


62. Poliçeye kişi zeyillerinde (evlilik yada bebek zeyili), eklenen kişiden gelen komisyon oranı %15. Yeni eklenen bu yeni kişiler için de komisyon oranının yeni işlerde olduğu gibi %25 olmasını
Konu ürün departmanı tarafından değerlendirilecektir.


63. Hasarsızlık indirimi değişmediği halde poliçe kullanımına göre fiyatlama değişiyor. Ör: primi 10.000TL olup da poliçesini 3000TL kullanan kişi ile aynı primle hiç kullanmayan arasında fiyat farkı oluyor. Bu güzel bir fiyatlama ancak yenileme döneminde müşteriye fiyat verdikten sonra ufak bir kullanımda bile fiyat artışı olunca problem oluyor .
Yeni askı oluşturulmadığı durumda sigortalı hasar yapsa bile teklif tutarı değişmemektedir. Bazı sebepler ile acentelerimiz yeni askı talep edebiliyorlar. Bu durumda son durum bilgisi güncellendiği için fiyat da değişebiliyor.
FİYATLAMA


64. Poliçe fiyatlamaları tutarsız ;hasarsızlığı %45 olan poliçenin yenilemesinde %2 artış olabiliyorken %30 hasarsızlıktan %45 hasarsızlığa çıkan poliçede önceki poliçeye göre %15 fiyat artışı olabiliyor. Hasarlı olan hasarsızlığı %45 den %30 ‘a düşen sigortalının fiyat artışı , hiç hasarı olmayan ve hasarsızlığı geçmiş seneyle aynı olan veya 1 kademe yükselten sigortalının fiyat arışına göre daha az oluyor. Hasarlı sigortalı primsel açıdan avantajlı oluyor.
Hasarlı sigortalının avantajlı olmadığını 1. şikayette acentelerimiz kendileri belirtilmiş. Yeni tarife yapısı ile her bir risk segmentinden alınması gereken prim Allianz standartlarında tekrar hesaplanmıştır. Bu nedenle bazı segmentlerde yüksek bazı segmentlerde ise düşük artışlar oluşmuştur.
FİYATLAMA


65. YKS–Allianz modüler sağlık yenileme poliçelerinin teminatlarının farkı. Bu teminatların eşit hale getirilmesi mümkün değil mi ? (Deprem , Kuvöz …g.b.)
Her iki şirketinde olumlu yanları modüler ürüne yansıtıldı. Bunlardan biri de küvöz teminatı. Deprem globalde çok yakından takip edilen bir teminat olduğu için tüm portföye verilmemesi önerildi.


66. YKS yenilemelerinde ÖBYG almamış sigortalıların UW leri yapılarak maksimum %30 hastalık ek primi ile ÖBYG tanımlanabilirken ; mevcut sigortalılarımıza uygulanmış %200 hastalık ek primleri veya gruptan bireysel geçiş yapan sigortalılarımıza %100 ek primlerin uygulanması sizce adil mi?
İki farklı özel şarta sahip portföyden bahsediliyor. Aynı şirket çatısı altında birleşmiş olunsa da hakedişler farklı olduğundan bu bir haksızlık olarak yorumlanmamalı. Yine de genel portföyü ilgilendiren bu durumun çözümü birimlerde değil yönetimdedir.


67. 2014 sonrasında ÖBYG almış sigortalılarımıza kullanım sür primi uygulanmaz iken (YKS poliçelerinde ÖBYG almamış sigortalılara Ekim 2016 tarihine kadar ÖBYG ler tanımlanacak ve bu sigortalılardan da kullanım sür primi alınmayacak ) Allianz eski sigortalılarımıza bu ek primin uygulanması sizce adil mi ?
2014 sonrasında yönetmelik nedeniyle öbygli sigortalılara tazminat ek primi uygulaması yapmamaktayız. Ancak yönetmelik 2014 öncesi için tazminat ek primi yapılabileceğini belirtiyor. Yüksek hasarlı sigortalıların maliyetlerini hasarsız sigortalılara yansıtmanın zamlara yansımaması açısından bu şekilde devam etmekteyiz. Bu konuya karar verirken maliyet çalışması yapılmış olup bu şekilde karar verilmiştir.


68. Check up panelleri içine diş check upı ilave edilebilir mi ?
Mevcut bireysel check up panellerimize alternatif ve yenilikçi yeni panel içerikleri ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte olup, 2016 yılı içerisinde yeni panelleri sigortalılarımızın hizmetine sunacağız.


69. Teminat değişikliği olmadığı halde sadece check up teminatı ilave edilse bile imzalı BBF veya teklif formu talep ediliyor.
AZS – 291 nolu duyurumuzda ilettiğimiz gibi teminat değişikliklerinde BBF nin alınması gerekmektedir. (Not: Modülere özel BF modülerden ilk yenilemelerle beraber kalkmaktadır)


70. Mükerrer poliçe iptalleri çok geç yapılıyor veya atlanıyor.
Sistemsel çözüm için çalışılıyor. Bu konuda tasklarımız var.


71. Web sayfamızın İngilizce seçeneğinin olması
İngilizce sayfamız bulunmaktadır.


72. Mobil uygulama İngilizce
Uygulamanın İngilizce versiyonu bulunmaktadır.


73. Bireysel ve Grup Bilgilendirme Formlarının İngilizce olarak basılabilmesi
Bireysel Sağlıkta Başvuru ve Bilgilendirme Formu” BBF nin ingilizcesi basılabilmektedir.


74. Yabancılara yapılan sağlık sigortaları süreleriyle ilgili göç büroları ile sıkıntı yaşanmaktadır. Bireysel poliçelerde 1 yılını doldurmadan iptalini istediğimiz ve sıfırdan 1 yıllık poliçe yaptığımız bir çok sigortalımız mevcut. Ancak sigortalı hem hasarsızlık indirim hakkını kaybediyor, hem sürekli bekleme süresine tabi oluyor. Hem de bize ve teknik servislere inanılmaz iş yükü yaratıyor. Grup sağlık sigortalarında durum daha da vahim olmaya başladı. Çünkü grup poliçelerinde göçmenlik büroları 9 aydan kısa poliçeleri kabul etmiyor. Hem bizler hem de sigortalılar ne yapacağımızı şaşırdık
Yeni mevzuata göre düzenlemeler yapmak üzere çalışmalar yapılıyor. Geliştirmeler daha sonra iletiliyor olacak.

21.06.2016