SİAP Platformu

Değerli Acenteler

ASİAD olarak;

SİAP Platformunun çatısı altında, sektörde bir değişim rüzgârı yaratacağına inandığımız birlikteliğimizin, tüm meslektaşlarımıza ilanı ile alakalı, 16.03.2022 tarihinde Platform Üyesi Stk’lar ile ortak basın açıklaması yaparak, hazırlamış olduğumuz SİAP İlke ve Kurallar protokolümüzü  imzaladık.

Bu anlamlı birlikteliğin bundan sonrasında da sizler ve mesleğimizle ilgili tüm Acentelerin beklenti ve ihtiyaçlarımıza umut getirmesi, çözüm noktası olması en büyük arzumuzdur. Sizlerin de, bu birlikteliğe sağlayacağı her katkı ve destek, bizlere güç katacaktır.

Sevgi ve Saygılarımızla,

ASİAD Yönetim Kurulu17.03.2022