Komite çalışmaları ve istatistiki bilgiler

 

Asiad Derneği olarak 10-2015’den bugüne yapılan komite çalışmaları aşağıdadır;

 • 29/12/2016 tarihli Hasar Komitesi
 • 24/03/2016 tarihli Oto-Kaza Komitesi
 • 21/04/2016 tarihli Müşteri Memnuniyeti Komitesi
 • 25/05/2016 tarihli Hasar Komitesi
 • 21/06/2016 tarihli Sağlık Komitesi
 • 24/08/2016 tarihli Oto-Kaza Komitesi

 

Ekteki dökümanlarda görüleceği üzere komitelerdeki talep ve öneriler 4 ana başlık altında toplanmıştır. Bunlar;

 • Tarife ve Acente Komisyonu iyileştirmesi ve İndirim Talepleri,
 • Sistemsel İyileştirmeler,
 • Poliçe İçeriğinin Genişletilmesi,
 • Operasyonel Talepler,

 

olmak üzere gruplara ayrılmıştır. Komitelerdeki talepler;

 • Yerine getirilmişse sonuç bölümüne; “Talep Yerine Getirilmiştir”, yazılıp yeşil renk ile işaretlenmiştir.
 • Reddedilmiş ise sonuç bölümüne; “Talep reddedilmiştir”, yazılıp kırmızı renk ile işaretlenmiştir.
 • Taleple ilgili çalışmalar devam ediyorsa; “Talepte belirtilen sorun devam etmektedir.” Yazılıp sarı renk ile işaretlenmiştir.

Buna göre, aşağıdaki tabloda komitelerde alınan yanıtların tamamı gösterilmiştir.

Komitelerdeki taleplerin konusu “Tarife, Acente Komisyonu ve İndirim Talepleri” olanların        istatistiği aşağıda gösterilmiştir.

 

Komitelerdeki taleplerin konusu “Sistemsel İyileştirmeler” olanların istatistiği aşağıda gösterilmiştir.

 

Komitelerdeki taleplerin konusu “Poliçe İçeriğinin Genişletilmesi” olanların istatistiği aşağıda gösterilmiştir.

-

 

Komitelerdeki taleplerin konusu “Operasyonel Talepler” olanların istatistiği aşağıda gösterilmiştir.

-

 

Tüm Komitelerin talepleri ve yanıtları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

 

09.12.2016